Service 1
SERAMİK CƏBHƏ İŞLƏRİ

Layihə dizaynlarının verilməsini Almetcon şirkətinə əmanət edin. Biz sizin layhiəniz üçün yüksək keyfiyyətli işlərin görülməsinə zəmanət veririk!

Service 2
SİLİKON CƏBHƏ İŞLƏRİ

Layihələrinizin tikintisini Almetcon şirkətinə əmanət edin. Biz sizin layhiəniz üçün yüksək keyfiyyətli işlərin görülməsinə zəmanət veririk!

Service 3
FOTOSEL QAPI

Komplekslərinizin üzləmə işlərini Almetcon şirkətinə əmanət edin. Biz sizin layhiəniz üçün yüksək keyfiyyətli işlərin görülməsinə zəmanət veririk!

Icon 1
7491 Bitmiş Layihə
Icon 2
6 Davam Edən Layihə
Icon 3
5 Gözləmədə Olan Layihə
Icon 4
12 Qazanılmış Mükafat

REFERANSLARIMIZ

İŞ PROSESİMİZ

01

LAYIHƏ İLƏ TANIŞLIQ

12

Process Image 1

02

LAYİHƏ DİZAYNININ HAZIRLANMASI

13

Process Image 2

03

TİKİNTİ İŞLƏRİNİN BAŞLANILMASI

14

Process Image 3

04

LAYİHƏNİN TƏHVİL VERİLMƏSİ

15

Process Image 4

ŞİRKƏTİMİZ İLƏ ƏLAQƏ SAXLAMAQ İNDİ DAHA ASANDIR

BİZİMLƏ ƏLAQƏ